درعصر کنونی ، علم حقوق همواره تجلی گاه دفاع و حفاظت از عدالت در مقررات اجتماعی معرفی شده است. در بستر این علم ، انسان به عنوان مهمترین کنشگر اجتماعی از یک سو جویای حقوق  خویش است و از سوی دیگر مراقب تکالیف خویشتن . جهت رسیدن به مقصود بالا ، نیازمند آموختن و به کار بستن آموزه هایی علمی هستیم که بدون کمک آنها ، کار استنباط حقوقی و دریافت نظر قانونگذار ناممکن است. این آموزه ها بی شک جزئی از علم حقوق می باشد.

در این میان استقبال بسیاری از مردم به آثار علمی ، پژوهشی با محوریت علم حقوق بیانگر اشتیاق فزاینده آنان به افزایش دانش حقوقی است. برخورداری از حداقل دانش در این زمینه و به کارگیری آن در مناسبات اجتماعی برای مقابله با اسیب های اجتماعی از جهل در این زمینه به دغدغه ای فراگیر تبدیل شده است به گونه ای که در پیگیری حقوق و مطالبات از شخصیت های حقیقی و حقوقی ، امروز کمتر کسی رامی توان مشاهده کرد که با آگاهان و صاحبنظران حقوقی تمایلی به مشورت نداشته باشد. این عرصه را به قشری خاص نمی توان نسبت داد ، چرا که علاوه بر اساتید ، قضات ، وکلا ، دانشجویان ، صاحب نظران و .... سایر اقشار هم به دنبال کسب دانش حداقلی در یکی از کاربردی ترین شاخه های عوام انسانی یعنی حقوق هستند .

 دفتر حقوقی و داوری رضائی ور با داشتن وکلای حرفه ای و مجرب وبهره گیری از همکاری دانشجویان و اساتید برجسته علمی خدمات نوین حقوقی به شرح زیر را به هموطنان عزیزمان ارائه می نماید:

1-قبول وکالت در تمامی دعاوی کیفری ، حقوقی ، خانواده ، ثبتی ، ملکی ، دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور، اداره کار ، شهرداری ، دادگاه انقلاب ، زمین شهری و ....

2-ارائه خدمات مشاوره حقوقی 

3-ارائه خدمات داوری 

4-ارائه خدمات حقوقی بین المللی